คำนำ โดย พี่โจโจ้

ผมมีความสงสัยมาตั้งแต่พอจำความได้ ว่าสิ่งต่างรอบตัว ดำเนินไปอย่างไรและเพราะอะไรจนกระทั่งเพาะเป็นนิสัยช่างสังเกตในสิ่งที่สนใจไปจนกว่าจะได้คำตอบไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดก็ตามซึ่งนิสัยนั้นก็ได้กลายเป็นปัจจัยที่ส่งให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ได้ถูกรวบรวมและถ่ายทอดเป็นตัวอักษรในหนังสือที่อยู่ในมือ ท่านนี้ ซึ่งกลั่นจากประสบการณ์จริงที่ลองผิดลองถูกมามากกว่า ๑๕ ปีเพื่อหาคำอธิบายมุมมองและ/หรือวิธีการที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ในการแก้ปัญหาแต่ละอย่างซึ่งจากที่ได้ทดลองมาทั้งหมด ปรากฏชัดเจนแล้วว่าไม่มีวิธีการใดจะดีไปกว่าสติปัฏฐานที่พระพุทธองค์ได้ประทานไว้ให้แก่ชนชาวโลก และสำหรับผู้ที่ยังไม่เห็นความจำเป็นหรือยังเชื่อมโยงไม่ได้ว่าสติปัฏฐานนั้นเอื้อประโยชน์ยิ่งใหญ่เพียงใดและอย่างไรกับชีวิต ความสุขและความทุกข์ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเชื่อมโยงเพื่อให้ช่องว่างนั้นแคบลง หรือแม้จะเพียงเป็นเหตุบรรเทาให้ความทุกข์ของท่านผู้อ่านเบาบางลงสักขณะหนึ่ง ก็นับได้ว่าความพากเพียรของผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันหนังสือเล่มนี้ออกสู่สายตาและสู่จิตใจของท่านได้สัมฤทธิ์ผลแล้ว

ท้ายนี้ ขออนุโมทนากับน้องหญิงและพี่น้องผองเพื่อน ญาติธรรมผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาของความรู้ทั้งหมดนี้ กับผู้ที่ได้พากเพียรค้นคว้า เก็บรวบรวม ผลักดันจนหนังสือเล่มนี้สำเร็จออกมาได้สวยงามน่าอ่าน ตลอดไปจนกับผู้มีความสนใจจะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป

ขอกุศลผลบุญทั้งหมดที่ผมได้ทำมาทั้งอดีตและปัจจุบันช่วยเป็นกำลังสนับสนุนให้ท่านผู้แสวงหาเส้นทางได้พบเส้นทางทำสังสารวัฏนี้ให้สั้นลง และท่านผู้กำลังเดินทางให้ก้าวไปถึงปลายทางคือความสิ้นทุกข์ทั้งปวงโดยไม่เนิ่นช้าครับ _/|\_ 

พัฒน์ สดาวงศ์วิวัฒน์
มิถุนายน ๒๕๕๓


 © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.