คำนำผู้เรียบเรียงเขียน

บางคนเวลามีปัญหาเรื่องความรักทุกข์ใจก็กราบไหว้ขอพร จากพระ บ้างก็ออกไปเที่ยวเล่นกินเหล้าให้ลืม(ไปชั่วคราว) บ้างก็ เปลี่ยนแฟน หาแฟนใหม่ วันแล้ววันเล่า ไม่มีใครหรืออะไรที่เคยทำให้ ใจเรารู้สึกเติมเต็มขึ้นมาได้ตลอดเวลาเมื่อแรกรักก็เพราะเอาแต่มองด้านดี เมื่อเลิกรักก็เพราะเอาแต่มองด้านร้าย

ชีวิตและความสุขของคนทั่วไปถูกฝากฝังไว้ที่สิ่งภายนอก ตามหาสิ่งที่ถูกใจที่สุดดีที่สุดเพื่อมาพบว่าไม่มีอะไรบนโลกสมบูรณ์แบบ แล้วชีวิตก็เข้ามาสู่จุดเดิมว่า มีความรักครั้งใดมีความสุข แต่ก็มีทุกข์พ่วงมาด้วยทุกครั้ง เพราะไม่เฉลียวใจสักนิดว่าความสุขความทุกข์มันอยู่ข้างในใจเรา จะวิ่งไปหาคำตอบจากข้างนอกได้หรือ?

บางคนเข้าใจว่ารักไม่มีเหตุผลเป็นเรื่องของอารมณ์ที่บังคับไม่ได้นั่นก็ถูกส่วนหนึ่ง แต่เบื้องหลังความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้มีที่มาจากกรรมที่เราสร้างไว้ ความรักไม่มีสูตรสำเร็จที่ดีเลิศเลอตามที่เราฝันขึ้นมาลอยๆ แต่เรามีความรักที่ออกแบบได้ ตามกรรมที่เราทำ!

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มีที่มาจากความรู้ของพี่ชายทางธรรมหรือพี่โจโจ้ (คุณพัฒน์สดาวงศ์วิวัฒน์) ที่อยากเอามาเล่าต่อนำเสนอในรูปแบบเล่าเรื่อง โดยเนื้อความในเล่มคัดมาจากคำตอบในกระทู้ทางอินเตอร์เน็ต(www.larndham.org)ที่พี่โจโจ้ได้เคยแนะนำช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์เรื่องความรักมาแล้วนับร้อยๆคนตั้งแต่ปี๒๕๔๘ถึง๒๕๕๒รวมถึงคำแนะนำที่พี่โจโจ้ได้กรุณาสอนผู้เรียบเรียงเขียนโดยการใช้ความรู้อิงหลักเหตุและผลของกรรม ที่มาที่ไปทางธรรม

ความรู้ในหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ได้ช่วยให้คนที่อยู่ข้างเราเป็นคนที่ใช่ได้อย่างถาวร๑๐๐เปอร์เซ็นต์ แต่ความรู้ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราเข้าใจความรักมากขึ้นเลือกทำเลือกมีความสุขได้จากการกระทำของเราเอง โดยการออกแบบกรรมของเราใหม่ด้วยความเข้าใจในหลักวิบากและปรับปรุงนิสัยด้านร้ายอันเป็นเหตุที่ชักใยชะตากรรม ด้วยความเข้าใจในกลไกหรือการให้ผลของการกระทำต่างของเรา เช่นทำอะไรอย่างไรแล้วจะนำไปสู่ผลอย่างไร ซึ่งจะทำให้รู้ล่วงหน้าว่า ถ้าสร้างเหตุอย่างนี้เช่น การมีกิ๊กหรืออาละวาดกับแฟนแล้วจะนำไปสู่ทุกข์ชนิดเดียวกัน เป็นต้น 

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่มีความทุกข์ในรักหรือมุ่งหา คำตอบของคำว่ารักจะทำอย่างไรที่จะไม่ตกเป็นทาสของมัน แต่มีความรักเป็นเหตุเป็นที่พึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่จะพาให้ไปพบคำตอบของชีวิตและความสุขที่แท้จริง

ผู้เรียบเรียงเขียนขอนอบน้อมกราบพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดา

ขอบพระคุณและขออนุโมทนากับพี่โจโจ้ผู้ให้ความรู้เปรียบเหมือนครูบาอาจารย์ทางธรรมที่เปิดให้เข้าใจโลก เข้าใจชีวิต ขอบพระคุณและอนุโมทนากับพี่ตุลย์ ดังตฤณ ที่เขียนหนังสือดีเรื่องกรรมและความเข้าใจในพุทธศาสนา ดิฉันอ่านหนังสือเล่มแรกคือเสียดาย...คนตายไม่ได้อ่านและติดตามหนังสือเล่มต่อมาของพี่ตุลย์มากมายทำให้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมวิบากต่างดีขึ้น
อย่างมาก

ขอบคุณและมอบบุญในการทำหนังสือเล่มนี้แก่กันตเมศฐ์จิระกิตติ์ธนกุลผู้สร้างแรงบันดาลใจในการทำหนังสือ และทำให้ได้เติบโตทางโลกและทางธรรม ขอบคุณพี่เต้ย(กวินฉัตรานนท์) พี่ชายใจดีราวกับเทวดาลงมาเกิดที่ช่วยออกแบบปกและรูปเล่มด้วยน้ำใจ  ขอบคุณทุกคน ทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการทำให้เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ออกมาปรากฎเป็นตัวอักษรบนกระดาษ เพื่อให้คนที่มีความทุกข์อย่างน้อยคนหนึ่งได้มีโอกาสเข้าใจ และเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองให้ดีขึ้นได้

บุญใดที่จะพึงได้จากการทำหนังสือเล่มนี้ ขอถวายแด่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขออุทิศแด่พ่อแม่ ผู้มีพระคุณ คู่ครองทุกภพทุกชาติ เจ้ากรรมนายเวร สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกภพทุกภูมิ

หากจะมีผู้ใดได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ขอบคุณและอนุโมทนากับพ่อแม่ของผู้เรียบเรียงเขียน พี่โจโจ้ กันตเมศฐ์ พี่เต้ย รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในหนังสือเล่มนี้ทุกคนด้วยนะคะ

หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้

ท้ายที่สุดนี้หวังว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์ได้เข้าใจรักเข้าใจตนเองมากขึ้น รวมถึง...จะได้เข้าใจว่าทำไมผู้เรียบเรียงเขียนถึงอยากเอาเรื่องดีๆ มาบอกต่อกัน :)

Ying LeoLino
กรกฎาคม ๒๕๕๓


 © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.