ยิ้มในทุกข์

เพียงแค่เปลี่ยนมุมมองในการคิด เราก็จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้

เวลาที่เราอกหักรู้สึกขาดที่พึ่งทางใจ จงเห็นโทษของการไม่สามารถพึ่งตนเอง

เวลาที่ทุกข์นึกถึงอดีตที่แสนดี จงเห็นโทษของการยึดมั่นถือมั่น

เวลาที่ทุกข์เพราะไม่ได้ดังหวัง จงเห็นโทษของการอยากได้เข้าตัว

เวลาที่มีทุกข์ บอกตนเองว่านี่แหละคือ โทษของการรักตัวเอง (ที่สร้างกรรมเบียดเบียนคนอื่น ตนเองจึงต้องมาทุกข์ ที่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ตนเองจึงต้องมาทุกข์ ที่ยึดมั่นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ รวมถึงความคิดนี้เป็นตัวเราจึงต้องมาทุกข์)

เวลามีทุกข์ คนบนโลกกลัวการจำได้ แต่สำหรับสังสารวัฎเราน่าจะกลัวการลืมมากกว่า เพราะมันจะทำให้เราหลงทำอะไรผิดซ้ำ ๆ ลืมเกิดลืมตายไปเรื่อย ๆ จงเห็นประโยชน์ของการไม่ลืมทุกข์ที่ทำให้เราเบื่อหน่ายโลก และความสุขที่ไม่จีรัง

เวลาที่มีทุกข์ บอกตนเองว่านี่แหละคือ ความโชคดีที่ทำให้เราได้มาศึกษาพุทธศาสนา

Ying LeoLino 


 © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.