หนังสือ รักแท้และคู่บารมีของพระพุทธเจ้า

love-bhddua cover small

downloadดาวน์โหลดหนังสือ "รักแท้และคู่บารมีของพระพุทธเจ้า"

bar01

“คนจำนวนมากฝันถึงรักแท้ คนจำนวนมากพูดถึงรักแท้ อ้างอิงว่าฉันมีรักแท้ แต่ถ้าให้คนเหล่านั้นมานิยามรักแท้ว่าคืออะไร คงไม่มีนิยามไหนเหมือนกันเลย

ลองมาดูนิยามรักแท้จากพระไตรปิฎกที่เขียนถึงตำนานรักที่ยาวที่สุดเท่าที่ มนุษย์จะสามารถเข้าถึงและรับรู้ได้ และศึกษาว่ารักแท้ของเราแต่ละคน กับรักแท้แบบพระพุทธเจ้าและคู่บารมีของท่าน เหมือน หรือ ต่าง กันตรงไหน อย่างไร

เราอาจพบว่า ความรักมีค่ามากกว่าที่เราเคยคิดได้อีกหลายเท่า"

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความนอบน้อมบูชาแด่พระมหากรุณาธิคุณของ พระพุทธเจ้าและคู่บารมีของท่านในการร่วมสั่งสมบารมีเพื่อค้นพบเส้นทางที่จะ พาสรรพสัตว์พ้นทุกข์อย่างยิ่งยวด และเพื่อเป็นธรรมทานให้กับผู้ที่ปรารถนาจะมีความรักอย่างมีความสุข มีความรักที่เติบโตไปพร้อมๆกับตัวเรา และเป็นความรักที่ทำให้เราเติบโต คงไม่มีเรื่องราวของใครที่จะเป็นตัวอย่างรักแท้ที่บริสุทธิ์ และมีความก้าวหน้าต่อเนื่องได้เท่ากับพระโพธิสัตว์และคู่บารมีของท่าน ถ้าเปรียบชีวิตเป็นเช่นการเดินทาง ก็ขอให้เราตั้งจุดหมายปลายทางของความรักให้ดีว่าจะไปทางไหน

ทีมงานตั้งใจทำหนังสือเล่มนี้เพื่อพาทุกคนร่วมย้อนรอยความรัก และพาไปพบกับจุดหมายปลายทางของความรักที่สุขนิรันดร์

“คนจำนวนมากฝันถึงรักแท้ คนจำนวนมากพูดถึงรักแท้ อ้างอิงว่าฉันมีรักแท้ แต่ถ้าให้คนเหล่านั้นมานิยามรักแท้ว่าคืออะไร คงไม่มีนิยามไหนเหมือนกันเลย

 

ลองมาดูนิยามรักแท้จากพระไตรปิฎกที่เขียนถึงตำนานรักที่ยาวที่สุดเท่าที่ มนุษย์จะสามารถเข้าถึงและรับรู้ได้ และศึกษาว่ารักแท้ของเราแต่ละคน กับรักแท้แบบพระพุทธเจ้าและคู่บารมีของท่าน เหมือน หรือ ต่าง กันตรงไหน อย่างไร

 

เราอาจพบว่า ความรักมีค่ามากกว่าที่เราเคยคิดได้อีกหลายเท่า"

 

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความนอบน้อมบูชาแด่พระมหากรุณาธิคุณของ พระพุทธเจ้าและคู่บารมีของท่านในการร่วมสั่งสมบารมีเพื่อค้นพบเส้นทางที่จะ พาสรรพสัตว์พ้นทุกข์อย่างยิ่งยวด และเพื่อเป็นธรรมทานให้กับผู้ที่ปรารถนาจะมีความรักอย่างมีความสุข มีความรักที่เติบโตไปพร้อมๆกับตัวเรา และเป็นความรักที่ทำให้เราเติบโต คงไม่มีเรื่องราวของใครที่จะเป็นตัวอย่างรักแท้ที่บริสุทธิ์ และมีความก้าวหน้าต่อเนื่องได้เท่ากับพระโพธิสัตว์และคู่บารมีของท่าน ถ้าเปรียบชีวิตเป็นเช่นการเดินทาง ก็ขอให้เราตั้งจุดหมายปลายทางของความรักให้ดีว่าจะไปทางไหน

 

ทีมงานตั้งใจทำหนังสือเล่มนี้เพื่อพาทุกคนร่วมย้อนรอยความรัก และพาไปพบกับจุดหมายปลายทางของความรักที่สุขนิรันดร์ ^^


 © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.