อดีตคือ ความจริง ปัจจุบันคือ ความจริง

ความทรงจำที่แสนดีมันจะไม่ใช่ความทรงจำที่ดีแน่ถ้ามันทำให้คุณเจ็บปวด 

ไม่ว่าเขาจะเคยดีแสนดีแค่ไหน ถ้าปัจจุบันเขาไม่ใช่ นั่นคือไม่ใช่ 

ไม่ว่าอดีตเขาจะเลวแสนเลวขนาดไหน ถ้าปัจจุบันเขาดีกับเราอยู่ นั่นคือเขาดี 

คน ๆ หนึ่งสามารถกลับดีเป็นร้าย กลับร้ายเป็นดีได้เสมอ 

สำคัญที่ “ปัจจุบันเขาเป็นอย่างไร” 

คนอกหักที่ขมขื่นก็เพราะติดภาพที่เขาดีกับเรา 

ความสัมพันธ์ที่ไม่อาจให้อภัยได้ก็เพราะติดภาพว่าเขาเคยไม่ดีกับเรา 

ถ้าเราอยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเราจะเริ่มต้นใหม่เสมอ ไม่มีอะไรคอยรั้งเราไว้นอกจากความคิดของเราเอง 

เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นในปัจจุบัน 

ไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นในอดีต “ในความคิดของเรา” 

“ถ้าคุณมีความทุกข์ ความโกรธคับแค้นใจ เศร้าหมอง อยู่ ณ ขณะใดที่เหตุการณ์ หรือคนเก่า ๆ ได้ผ่านหรือจากไปแล้ว นั่นเป็น เพราะคุณทุกข์เพราะคิด นั่นก็เป็นเพราะว่าคุณเลือกที่จะเชื่อความคิดนั้น เลือกที่จะเชื่อว่าความคิดนั้นเป็นของคุณ” 

เมื่อคุณคิด อย่ายึด อย่าเติม อย่าต่อ นั่นคือ “การ” ตัดวงจรทุกข์

ถ้าคุณอ่านแล้วเข้าใจสิ่งที่บทความนี้ต้องการจะสื่อ แต่คิดว่าทำได้ยากเพราะคุณยังไม่ได้ลงมือทำ 

ลองฝึกหัดทำบ่อย ๆ ให้ใจชินที่จะอยู่กับปัจจุบันเสมอนะคะ 

วันนี้ไม่ได้ พรุ่งนี้ต้องทำได้ พรุ่งนี้ไม่ได้สัปดาห์หน้าก็ต้องทำได้ สัปดาห์หน้าไม่ได้ เดือนหน้า ปีหน้า อีกสิบปีข้างหน้า อีกยี่สิบปี ก็ต้องทำได้ อย่างน้อยมันต้องดีขึ้น ขอเพียงแต่รู้จักเริ่มก้าวเดิน 

นี่เป็นจุดเริ่มต้นความสุขสุดพิเศษที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ และตรัสสอนไว้คือ “การมีสติอยู่กับปัจจุบัน”

Ying LeoLino


 © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.