๖. ทุกข์ของคนโสด

อยากมีคู่

คนมีคู่ก็มีทุกข์แบบคนที่มีคู่ ส่วนคนโสดก็มีทุกข์แบบคนโสด เรื่องคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าไม่ได้เป็นปัญหาของใคร แต่เป็นปัญหาเฉพาะตน คนจะได้เจอกัน มาครองคู่กันก็ด้วยเหตุที่สร้างไว้ จะห่างหายกันไปไม่เจอกันก็ด้วยหมดวาระของเหตุ จะกลับ มาเจอกันใหม่หรือมีคู่ใหม่ ก็ด้วยวาระใหม่ของเหตุอีกเช่นกัน ดังนั้น การค้นหา ตาม(ล่า)หาสิ่งที่เราต้องการจึงไม่ใช่ทางที่จะทำให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการนั้น แต่การจะได้มาจะต้องมีที่มาจากการสร้างเหตุ

เมื่อมีความมุ่งมั่นอยากได้ผลนี้แล้ว ขอให้มีความตั้งใจและเริ่มสร้างเหตุเพื่อให้ได้รับผลอย่างที่หวัง โดยอาจจะเริ่มด้วยการ อธิษฐานจิต การอธิษฐานไม่ใช่แปลว่าการขอเอาดื้อๆ หรืออย่างการกราบไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ส่งใครสักคนที่ดีพร้อมมาให้โดยไม่ต้องทำอะไร แต่การอธิษฐานนั้นเป็นการตั้งเป้าหมายในใจเป็นเข็มทิศเพื่อให้เราได้กระทำตามทาง เพื่อให้ได้ตามที่หมายไว้ ในทางพระวินัย การอธิษฐานแปลว่า การตั้งเอาไว้ กำหนดเอาไว้ คือตั้งเอาไว้เป็นของนั้นๆ หรือตั้งใจกำหนดเอาไว้ว่าจะใช้เป็นของประจำตัวชนิดนั้นๆ และแปลได้อีกอย่างว่า เป็นความตั้งใจมั่น การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว ความมั่นคงเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ในทางดำเนิน และจุดมุ่งหมายของตน

เราจะตั้งจิตแบบใด ก็ขอให้แน่ใจว่าต้องการสิ่งนั้นๆ ก่อนจะอธิษฐานจึงควรศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนว่ามีความเป็นไปได้ ไม่ได้คิดฝันเดาเอาว่าแค่ได้แบบนี้แล้วน่าจะดีก็ขอให้ได้มา ไม่ใช่อย่างการขอยึดเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นคนนั้นคนนี้ตามการคิดเดาเอาว่าน่าจะดี ซึ่งยังไม่แน่ว่าเป็นผลจากการคิดเพราะโดนกรรมชักใยหรือไม่ เพราะถ้าอธิษฐานจิตยึดไว้ที่ตัวบุคคลกับสิ่งที่ยังมีความไม่แน่นอน ควบคุมไม่ได้ เพราะแต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตนเอง ผลที่ได้จะเป็นทุกข์โทษมากกว่าสุข เนื่องจากเอาจิตของตนเองไปผูกรั้งไว้ ดังนั้นเนื่องเพราะใจคนสามารถเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยหรือกาลเวลา การอธิษฐานที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมที่สุดจึงควรเป็นการอธิษฐานว่าขอให้ได้พบคนที่เหมาะสมและจะเติบโตไปด้วยกัน(พร้อมกัน)” เพราะถ้าโตไม่เท่ากัน คนหนึ่งโตช้า อีกคนไม่ยอมโต ก็ย่อมจะขาดจากกัน ตามแรงกรรม ตามความรู้การพัฒนาที่ไม่เท่ากัน เมื่อเจอแล้วก็ร่วมกัน สร้างเหตุที่ดีต่อกัน และตั้งความปรารถนาจะเกื้อหนุนกัน ใช้สิ่งที่เจอร่วมกันเป็นบทเรียนเพื่อจะพัฒนาชีวิตในทางโลกทางธรรมให้เจริญยิ่งขึ้น มิใช่อย่างการทำบุญร่วมกันเพื่อจะผูกยึดกันและกันไว้

เมื่ออธิษฐานแล้วก็ขอให้ลงมือทำ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่อธิษฐานไว้ ซึ่งจะอธิษฐานซ้ำไปเรื่อยก็ได้ และอย่าปฏิเสธสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเพราะนั่นมักจะเป็นผลจากการที่ได้อธิษฐานไว้ ให้เราเรียนรู้ใจตนเอง ขอยกตัวอย่างเรื่องราวของพี่ชายทางธรรมที่ได้อธิษฐานเช่นนี้ หลังจากได้อธิษฐานตั้งจิตกำหนดเป้าหมายในใจแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิต โดยเริ่มแรกเป็นการได้เริ่มช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์เพราะความรัก จนปัจจุบันได้ช่วยเหลือให้คำแนะนำคนเหล่านั้นโดยใช้หลักการอธิบายเรื่องกรรมมาแล้วหลายร้อยคน แต่ละบทเรียนที่เจอ แต่ละปัญหาที่เข้าไปร่วมแก้ ทำให้พี่ชายได้เห็นต้นเหตุแห่งปัญหาต่างๆ รู้เห็นทุกข์จากความรักในรูปแบบต่างจากเหตุการณ์จริงหลายร้อย กรณี จนสามารถโยงที่มาที่ไปโดยรู้อย่างเป็นกลาง และปราศจากอคติ จนทำให้การแก้ปัญหาไปได้ในแต่ละครั้งนั้นนำมาซึ่งความเข้าใจธรรมชาติของความรัก เข้าใจธรรมชาติของกรรม เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่นมากขึ้นตามทางเดินที่ผ่าน และเมื่อถึงเวลาประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาทั้งหมดจะช่วยให้เรารู้จักพัฒนาปรับปรุงตนเองแก้ไข จุดบกพร่องของตนเอง สร้างสิ่งดีให้มีในตนเอง แล้วก็จะทำให้เกิดเหตุที่เพียงพอต่อการดึงดูดคนชนิดเดียวกันตามรูปแบบกรรมใหม่ที่เราสร้างไว้ มีปัญญาในการเลือกคนที่ถูก เข้าใจเรื่องการดำเนินชีวิตของคู่ครอง รวมถึงการเข้าใจการดำเนินชีวิตของตนเองได้ดีขึ้นด้วย


 © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.