วิดีโองานเปิดตัวหนังสือ "เหตุเกิดจากความรัก"

      งานเปิดตัวหนังสือ "เหตุเกิดจากความรัก"
      วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓
      ณ จามจุรีสแควร์


ช่วงที่ 1 
  


ช่วงที่ 2 
  


ช่วงที่ 3 
  


ช่วงที่ 4 
  


ช่วงที่ 5 
 
  

      วิดีโอแนะนำเพิ่มเติม:

      งานเสวนา "รักอย่างไร...ให้ใจเป็นสุข"
      เสียงอ่านหนังสือ "รักแท้มีจริง" ของคุณดังตฤณ © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.