ความต่างระหว่าง ความรัก กับ เมตตา

โดย หลวงปู่มั่น

ถาม : เมตตา กรุณา กับรัก นั้น เหมือนกันหรือต่างกัน.?

ตอบ : ต่างกันมาก อย่างละ "อริยสัจ" ทีเดียว ความรักนั้นเป็น "สมุทัย" (เหตุให้เกิดทุกข์) เมตตานั้นเป็น "มรรค" (หนทางสู่ความดับทุกข์)

 

หลักรัก

โดย พระชยสาโร


"ขอให้เราเรียนรู้เรื่องความรัก 

รักอย่างไรเศร้าหมอง

รักอย่างไรผ่องใส

รักอย่างไรทำให้อ่อนแอ 

รักอย่างไรทำให้เข้มแข็ง

รักอย่างไรทำให้มีความสุขชั่วแวบเท่านั้น

รักอย่างไรทำให้มีความสุขระยะยาว และสามารถให้ความสุขแก่คนอื่น

ทำอย่างไร เราจะได้พัฒนาขัดเกลาความสุข ความรักของเราให้มีลักษณะเมตตามากขึ้นๆทุกวัน"

 

รักไม่ยึด รักในอุดมคติ มีไหม?

“ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์”

เหตุเพราะคนส่วนใหญ่รักด้วยความยึด อยากครอบครอง ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า “สิ่งที่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือไว้โดยความเป็นตัวเป็นตน ที่จะไม่ก่อทุกข์ก่อโทษให้นั้นเป็นไม่มี หาไม่ได้ในโลกนี้”

ถามว่ารักแล้วไม่มีทุกข์ได้ไหม เป็นรักในอุดมคติเกินไปหรือเปล่า?

ตอบจากประสบการณ์ ที่เห็นมา ก็ตอบได้ว่า รักแบบนี้มีได้นะคะ รักด้วยความไม่ยึด ไม่ได้เป็นรักในอุดมคติ ยิ่งพัฒนาตนเองเท่าไหร่ ยิ่งเข้าใกล้สู่อุดมคติที่เป็นเป้าหมายได้ คนส่วนน้อยไปไม่ถึงเพราะไม่ได้ตั้งใจที่จะมี จะมีได้ต้องตั้งใจที่จะฝึกตนเอง

 

 

รักอิสระจากการหลุดกรอบของกรรม

ประสบการณ์จะสอนให้เราโตขึ้น เป็นเพราะเราเห็นสิ่งต่างๆมากขึ้น จากที่เคยเชื่อ เคยสรุปก่อนที่จะเห็นความจริงทุกอย่าง ก็กลายเป็นเป็นเข้าใจจากการเห็นตามจริง

สิ่งที่ญได้จากที่พี่ชายสอนและจากประสบการณ์ทั้งของตนเอง และที่ช่วยคนอื่นมามากก็คือ เรามักจะเชื่อในสิ่งที่เราคิด เวลาที่เราเป็นคนนอก เราสามารถเห็นปัญหาหรือสิ่งที่คนอื่นติดอยู่ แต่พอเป็นตัวเราเองเราจะเห็นทางออกจริงๆได้ยากมาก

ขอบเขตของมนุษย์ถูกจำกัดไว้ที่แค่อัตตาเห็น ที่กรรมส่งมาให้เห็น ยากเหลือเกินที่คนๆหนึ่งจะหลุดจากเส้นทางเดิมๆ เพราะยึดมั่นความเชื่อของตัวเองนี่แหละ

 

คุณค่าของความรัก

ถาม. ช่วยชี้แนะวิธีการตัดใจจากคนรักด้วยค่ะ ว่าต้องฝึกใจอย่างไร พยายามสละแล้ว แต่ใจคงยังยึดติดอยู่มั้งคะ เลยยังรู้สึกทุกข์ ช่วงจิตไม่นิ่งก็จะฟุ้งมากค่ะ คงเป็นเพราะใจยังยึดติดกับสิ่งดีๆที่เค้าเคยทำให้ ชอบย้อนคิดถึงช่วงเวลาที่เค้ายังรักเรามาก แต่พออยู่กับปัจจุบันที่เค้าหมดรักเราแล้ว มันก็เสียใจมากค่ะ พยายามทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ใจก็ยังเป็นทุกข์ค่ะ ยังอยากจะรอเค้ากลับมา ทั้งที่มันก็คงไม่มีโอกาสแล้ว รบกวนช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

 

Page 8 of 42


 © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.