การพูด กรรม และการทำงานของจิต

 

 

ถาม.มีปัญหาเรื่องการสื่อสารพูดจากับคนมาก มักก่อความเข้าใจผิด ทำบุญอย่างไรจะเป็นคนมีวาทศิลป์คะและแก้ปัญหาการสื่อสารได้คะ ถามคนอื่นเพื่อปรับปรุงแล้ว ก็ยังไม่มีคนบอกได้ในจุดที่คลางแคลง

พี่โจ้ตอบ.การตั้งอกตั้งใจทำบุญสร้างปัจจัยให้ตัวเองเป็นคนมีวาทศิลป์เพื่อการแก้ปัญหาการสื่อสารนั้น สำหรับผม ฮ่าๆๆ เรียนตามตรงว่าไม่เคยนึกถึงมาก่อนครับครับ และฟังดูแปลกใหม่มาก แต่ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับ ให้ผมวิเคราะห์เป็นขั้นๆไปนะครับ

การพูดนั้น เป็นการกระทำ(กรรม)ชนิดหนึ่ง ซึ่งการกระทำใดๆนั้น สำหรับปุถุชนที่ยังมีกิเลส ในสภาวะที่ขาดสติ เมื่อมีผัสสะเข้ามากระทบกาย ผ่านทางอายตนะ(เครื่องดึงดูด-ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ) กายส่งการรับรู้ต่อผ่านทางวิญญาณขันธ์ให้จิต ไปกระทบกับกิเลส(เครื่องทำให้จิตเศร้าหมอง) ในขณะจิตนั้น มองภาพรวมแล้ว กิเลสจะเป็นนาย เพราะขาดสติกำกับ เมื่อขาดสติกำกับก็คือขาดจากศีล(ความเป็นปกติ) กิเลสก็จะส่งให้จิตทะยาน(ตัณหา-ความทะยานอยาก)ออกไปจับกับอารมณ์(ความสะเทือนใจ)ใดอารมณ์หนึ่ง และส่งให้สังขารขันธ์(ตัวปรุง)ปรุงต่อให้เกิดสีสรรค์และความหลากหลายกลายเป็นเครื่องเล่นของจิตที่ขยายผลจากอารมณ์แรกมาเพื่อให้จิตได้เสพอารมณ์นั้นเองในเบื้องต้น และเสพสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นในเบื้องกลางจนกว่าจะอิ่มพอในเบื้องปลาย ส่วนการปรุงแต่งนั้น จะส่งให้กระทำวจีกรรมมากน้อยเท่าไหร่ ก็สุดแท้แต่ว่าจะเกิดสติ รู้ตัวขึ้นมาเมื่อไหร่

มองใน layer ถัดมา คนที่มีศิลปะทางการพูดนั้น เท่าที่ผมเห็นมา เกิดจากการ

1.มีความเห็นในทางบวก คือ มองโลกในแง่ดี (ซึ่งอาจจะมองได้ไม่ตรงตามความเป็นจริง) ตรงนี้ จะส่งผลกับการปรุงแต่งออกไปในทางดี เป็นบวก แต่อาจจะขาดความแม่นยำได้

2.มีเมตตาสูง หรือมาก ทำให้เข้าใจและยอมรับคนได้เกือบหรือทุกกรณี ก็เช่นกันครับ ที่จะส่งให้การปรุงแต่งไปในทางดี คนที่จัดเข้าในกลุ่มนี้ แม้จะเห็นตามจริง แม้จะเห็นตามจริง ก็มักจะไม่พูดให้ระคายใจใคร ซึ่งถ้ามองในบางมุม ก็ดีครับ เพราะไม่ขัดแย้งกับใคร ตัวเองก็มีความสุข แต่ในกรณีต้องทำงานใหญ่ ก็มีผลเสียกับงานได้เหมือนกัน เพราะเข้าใจทุกคนไปเสียหมด อาจจะเสียงานเสียการได้

3.การปรุงแต่งในทางดี ซึ่งเกิดจากการมีสัญญา(ความจำได้หมายรู้)เก่าๆในทางดีกับคนโดยส่วนรวม เช่น การอยู่กับกลุ่มคนดีมาเป็นระยะเวลานาน เป็นต้น

4.เกิดจากการอบรมจิตไว้ตามนั้น คือ ให้มีสัมมาวาจา แม้ใจจะคิดไม่ดี หรืออารมณ์เสีย ก็จะพูดออกมาได้ฟังดูดีเสมอ

5.สุดท้ายที่นึกได้ในขณะนี้ คือ ผู้ที่มีสติคมชัดและต่อเนื่อง ซึ่งสตินี้ จะเกิดได้จากการฝึกฝนเท่านั้นครับ ไม่ว่าฝึกจิต หรือฝึกพูดก็ตามที

วิเคราะห์มาพักนึงแล้ว สรุปเอาดื้อๆเลยนะครับ ว่าการฝึกสติ เป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ :-) เพราะเป็นวิธีที่ลัดและได้ประโยชน์สูงสุดครับ ส่วนการฝึกฝนตนเองในทางอื่นนั้น กว่าจะเห็นผลก็จะนานครับ การฝึกจิตง่ายๆนี่ ให้ผลอย่างมหาศาลในทุกด้านครับ ตั้งแต่การหลุดพ้นไปจนทางโลกทุกเรื่องที่ต้องใช้กายและจิตเชียวครับ


 © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.