เราชนะกรรมเก่าได้หรือไม่?

โดย คุณดังตฤณwin

ในเรื่องของกรรม สามารถเปลี่ยนกรรมหนักเป็นเบาได้ไหม

การเอาชนะกรรมไม่ใช่เพียงวันสองวัน ไม่ใช่แค่การปฏิบัติอะไรง่ายๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่มันต้องมีการลงทุนลงแรง ทำตามที่พระพุทธเจ้าตรัสตามสติปัฏฐาน 4 อย่างทุ่มกายถวายชีวิต อย่างพระองคุลิมาล แม้กระทั่งว่าจะโดนชาวบ้านเอาอะไรขว้างปา ท่านก็ไม่โต้ตอบ ไม่ทำร้ายกลับ ต้องใช้เวลา และใช้หลักการที่ถูกต้อง

การชนะกรรมไม่ง่าย แต่ทำได้ ถ้าหากว่ารู้จริงๆ ว่าจะชนะได้อย่างไร แต่คนที่ชนะกรรมกันไม่ได้เพราะไม่รู้ทาง หรือรู้ทางแต่ไม่ทำจริง ไม่เอาจริง หรือทำจริงแต่ไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะคนปัจจุบันจะมีความอดทนน้อย รักความสบาย พอมาทำอะไรที่ทวนกระแสเลยมีกำลังอ่อน พอปฏิบัติไปหน่อยก็ไม่ไหวแล้วก็เลิก มันก็ไม่ได้ผล

ผมมักพูดเสมอว่า การที่เราสั่งสมนิสัยแบบไหนไว้ นิสัยแบบนั้นแหละที่จะติดตามตัวเราไปเหมือนเงา

เช่น ถ้าหากเราตั้งความปรารถนาว่า ขอให้ข้าพเจ้าได้มรรคผลนิพพานในชาติใดชาติหนึ่งเถิด มันก็จะกลายเป็นนิสัยติดตัวไปทุกชาติเลย แต่ถ้าชาตินี้ เราตั้งใจไว้เลยว่าขอปฏิบัติให้เต็มที่จากฐานที่มีอยู่ จุดเริ่มต้นที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่ ขอทำเต็มที่ให้ได้มรรคผลนิพพานในชาตินี้ จะได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญ เอาใจไว้ก่อนว่าใจสู้หรือเปล่า เอาตัวนั้นไว้ก่อน

ถ้าหากมีใจสู้ ต่อให้ไม่ได้ในชาตินี้ แต่มันก็จะสั่งสมไว้ในชาติต่อๆ ไปว่า ขอให้ข้าพเจ้าปฏิบัติจนได้มรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบัน นี่แหละตรงนี้แหละที่ผมพยายามเน้น คือ

เราสั่งสมวิธีคิดอย่างไร นิสัยแบบไหน ตรงนั้นแหละที่จะติดตามตัวเราไป


 © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.