คนรัก ความรัก ความสุข

couple bwคนทั่วไปเข้าใจว่ามีความรักแล้วจะมีความสุขก็เลยตามหา แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตามหาคือคน(มา)รัก ไม่ใช่ความรัก คนรักอาจนำมาให้ทั้งสุขและทุกข์ขึ้นอยู่กับกรรมของเราที่ทำมาให้เจอ สำรวจดูเถอะ สิ่งที่เราตามหาคือความสุข ไม่ใช่ความรักหรอก

ลองสำรวจดูว่าอะไรคือความสุขของเรา
สิ่งนั้นต้องหามาหรือไม่
ไม่ได้มาเป็นทุกข์ไหม
สิ่งนั้นมั่นคงยั่งยืนพอจะฝากความหวังไหม มีโอกาสเปลี่ยนแปลง หรือคาดการณ์ไม่ได้หรือเปล่า

ไม่ได้ห้ามให้ต้องทิ้งสิ่งที่ฝากใจอยู่ตอนนี้นะ
แต่ให้รู้ทัน แล้วเห็นเข้ามาบ่อยๆว่า มันปลอดภัยไหม มันเป็นสุขจริงๆหรือว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์

ความรักที่เกิดจากการแสวงหา มันทุกข์ตั้งแต่ตอนอยากได้แล้ว แล้วก็ทุกข์กับการพยายามรักษา ทุกข์กับการเสียไป แตกต่างจากความรักอีกแบบที่คนสามารถพึ่งตนเอง และมีความสุขจากภายใน คือสามารถรักตนเองเป็นแล้ว ก็สามารถมีความรักด้วยความเข้าใจคือรักคนอื่น ให้คนอื่นได้ ตัวเองไม่เป็นทุกข์ ให้ความสุขคนอื่นได้โดยไม่ทุกข์

อย่างที่พี่ตุลย์บอก ทำตนเองให้ใช่ แล้วรู้จักเลือกคนที่ใช่ เพราะรู้จักวิธีที่จะรักแล้ว ความรักของคนทั้งสองจะเป็นการอยู่เพื่อเกื้อกูลและพบสุขยิ่งๆขึ้นได้อย่างแท้จริง

ลองมาศึกษาธรรมะดูว่า ธรรมชาติของความรักคืออะไร:)

เรียบเรียงจากคำสอนของพี่โจ้ค่ะ^^


 © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.