ปลูกต้นกรรม

plantกรรมคือการกระทำ
การแก้กรรมก็คือการแก้นิสัยอันเป็นเหตุให้สร้างกรรม
การแก้นิสัยทำได้ด้วยการสมาทานศีล อันเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ
อันเมื่อผนวกเข้ากับความเห็นตามจริงแล้ว
ทำให้ให้ผู้เห็นผลเสียของการกระทำนั้นๆตามจริงอันจะให้ผลเป็นนิสัยที่เปลี่ยนไป 
ซึ่งก็คือการกระทำเปลี่ยน หรือแก้กรรมนั่นเอง


+++++++++++++++++++++++++++++++

กรรมเก่าพาเราลงมาคลุกในปลักนี้แล้ว
จะออกจากปลักได้ก็ต้องเลิกโทษคนอื่นให้ได้อย่างสิ้นเชิง
ด้วยความเห็นว่า ทุกอย่างที่เกิดอยู่นี้ เราเองเป็นผู้กระทำไว้
กรรมจึงบังคับใจให้ต้องมาหลงผิด หลงรักคนผิด บังตาไว้ไม่ให้เห็นความไม่สมเหตุสมผลทั้งหลายจนกระทั่งติดหล่ม

เมื่อเลิกคิดโทษผู้อื่น ใจน้อมลงอย่างแท้จริงแล้ว เหตุการณ์จะคลี่คลายออกไปครับ ไม่อย่างนั้นก็จะติดล๊อคใจตัวเองไปเรื่อยๆ

+++++++++++++++++++++++++++++++

ที่เจออะไรก็กรรมกำหนด
ถ้าไม่มีเหตุ ถ้าไม่เคยสร้างเหตุไว้ ผลก็ไม่เกิด
ผลกรรมแปลว่า ผลของการกระทำ
ทำอะไรไว้ก็ได้ผลอย่างนั้น
วิธีให้เจอสิ่งที่ดีขึ้น ก็คือกระทำสิ่งที่ดีกว่าเดิม จึงจะได้รับผลที่ดีกว่าเดิม
ถ้าทำตัวแบบเดิม ก็เจอแบบเดิม
ทำตัวให้ดีขึ้น เพื่อผลที่ดีขึ้นกันเถิดครับ

ใครจะทำอะไรเรา ยกสาเหตุให้ตัวเราในอดีตไปเลย 
ให้สิ่งที่เกิดกับตัวเราในวันนี้เป็นตัวชี้บอกว่าเราในอดีตเคยทำอะไรไว้ 
และพิจารณาที่ความรู้สึกเราเองว่าเขาทำอย่างนั้นกับเรา แล้วเรารู้สึกอย่างไร 
แล้วเทียบดูว่า การที่เราเคยทำกับคนอื่นไว้ในอดีต เขาก็ต้องรู้สึกอย่างเดียวกันกับที่เรารู้สึกอยู่ในวันนี้ 

เมื่อเห็นแล้ว ว่าเราเศร้าเพียงใด ก็ตั้งใจเราให้แน่วแน่ว่าจะไม่ทำอย่างนั้นกับใคร เพื่อที่เขาจะได้ไม่เศร้าอย่างที่เรากำลังรู้สึกอยู่ในขณะนี้ ตั้งใจได้แน่วแน่แค่ไหน ต่อไปในอนาคต สิ่งนั้นก็จะเกิดกับเราได้ยากขึ้นเท่าๆกับความตั้งใจที่เรามีนั่นเอง

ความตั้งใจที่จะงดเว้น ละเว้นการกระทำอย่างนั้น เป็นมโนกรรมใหม่อันเป็นตัวศีล ซึ่งจะเป็นกรรมใหม่ที่เหมือนเป็นกำแพงศิลาที่จะป้องกันไม่ให้มีใครมากระทำอย่างนั้นกับเราได้ เพราะเรามีความหนักแน่นในการงดเว้นการกระทำเช่นนั้นกับผู้อื่นแล้วนั่นเอง

+++++++++++++++++++++++++++++++

การตั้งเงื่อนไขให้ผู้อื่นทำตามที่เราต้องการนี่แหละครับ คือ การยังไม่วาง
และสิ่งเดียวกันนี้ที่ก่อเวร และเป็นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด
ถ้าจะพ้นทุกข์ได้ มีทางเดียวคือต้องวางให้ได้ครับ

+++++++++++++++++++++++++++++++

พูดแบบเข้าใจยากหน่อยแต่ครอบคลุมที่สุด : ทุกอย่างเป็นไปตามกรรม

พูดแบบกลางที่สุด : ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้น มีความเหมาะสมอยู่ในตัวของมันแล้ว

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น : กรรมจะจัดสรรให้เราเจอคนที่เหมาะสมกับเรา

พูดให้ชัดขึ้นมาอีก : คุณจะได้เจอเพื่อนแบบที่คุณเป็น

พูดขยายความอันข้างบน : สร้างเหตุมาอย่างไร ก็จะได้รับผลเช่นนั้น / ปลูกต้นอะไร ก็ได้ผลไม้ของต้นที่ปลูก

การที่คุณยังไม่เจอเพื่อนแท้ ให้เดินตามกฏแห่งกรรม คือทำตัวให้เป็นเพื่อนแท้ของคนอื่นเสียก่อน ทำให้ได้นานๆหลายๆปี คิดเสียว่า กำลังปลูกต้น "เพื่อนแท้" จากนั้นให้หมั่นทำตัวเป็นเพื่อนแท้เรื่อยๆ ซึ่งเปรียบเสมือนการรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้น "เพื่อนแท้" ของคุณ แล้วเฝ้ารอเวลาที่ต้นไม้ต้นนี้ของคุณออกดอกและให้ผล คุณจึงจะได้เจอเพื่อนแท้ ซึ่งจะอร่อยแค่ไหน แท้แค่ไหน ไม่ต้องถามใคร เพราะคุณเป็นผู้ปลูก และเป็นผู้ชิมรสของมันเอง

นายโจโจ้


 © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.