เพราะรัก...

เอามาแบ่งปันค่ะ ทำได้แบบนี้ มีความสุขทั้งตัวเรา และคนที่เรารักแน่ๆค่ะ :)


"รักนะ"

ถ้าเรารักใคร ความรักมันอยู่ที่ใจเราแล้ว แต่ถ้าเราอยากให้ใครมารัก เราจึงเรียกร้อง

“บอกรัก”
เวลาที่พูดว่า “ขอให้เธอมีความสุขนะ” มันคือการแสดงความรัก มากกว่า การพูดว่า

“ฉัน รักเธอ” ตรงๆเสียอีก เพราะคนส่วนใหญ่เวลาพูดคำว่ารัก ใจจะเข้าไปยึดอีกฝ่าย แสดงถึงความอยากครอบครอง ซึ่งมันคือความสุขของคนพูด บางทีคนฟังก็ไม่ได้สุขไปด้วย

“แสดงออก”
เมื่อ เรารักใคร...ตั้งใจจะไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์ ไม่สร้างความคัดเคือง หรือเวรกรรมต่อกัน หรือแม้แต่จะเป็นเหตุให้เขาต้องมีกรรมที่ไม่ดีติดตัวเพราะเรา แม้ต้องจากการกันในวันใดวันหนึ่ง ก็จะเป็นการรอพบกันใหม่ที่สวยงาม

“ดูแล”
ถ้าเรารักใคร นอกจากเราควรจะดูแลเขาให้ดีแล้ว ถ้าเรารู้ว่าเขาก็รักเรา เราก็ควรจะดูแลตัวเองให้ดีด้วยเหมือนกัน

“มั่นใจ”
อยากให้คนมารัก ต้องลองสำรวจดูนะ ว่าแต่ละคำที่พูด แต่เรื่องที่ทำ มันทำให้อีกฝ่ายรักได้ไหม
ถ้าเรายังเป็นคนเอาแต่ใจ พูดจาทำร้ายจิตใจ ทำอะไรเพื่อประโยชน์ของเรา มันน่ารักไหม

“เสียสละ”
หลายครั้ง ความรู้สึกดีๆ เกิดจากการที่เราตั้งใจให้ความสุขอีกฝ่าย การลดทิฏฐิมานะลง ทำให้จิตใจเปิด สมองเปิด เห็นทางออกดีๆ
ใจที่จะให้ พร้อมจะสละมันเปิดกว้าง ใจที่อยากจะยึด อยากเอาเข้าตัว มันปิดแคบ คิดอะไรดีๆไม่ออก

“มั่นคง”
ทำดีไปเถอะอย่าท้อแท้ ถ้าอีกฝ่ายดี ก็จะอยู่กันได้อย่างดียิ่งขึ้น ถ้าอีกฝ่ายไม่เหมาะสมกับเรา เราก็จะไปเจอสิ่งที่ดีกว่านะ

“สำหรับคนที่บอกว่าทำยาก”
จุดที่เรายืนอยู่กับเป้าหมายนั้นต่างกัน
วันนี้เรายืนอยู่ตรงนี้ เป้าหมายที่จะทำแล้วเป็นสุขคือเป้าหมายที่เราจะเดิน
วันนี้ยังทุกข์เพราะยังยืนอยู่จุดนี้ แต่เมื่อไหร่เมื่อเราได้เดินก้าวไปทางเป้าหมาย ยิ่งใกล้เท่าไหร่ ยิ่งทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น

:)


 © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.