ทำอย่างไรจึงจะได้เจอคนที่ดี ใช่ และอยู่ได้อย่างมีความสุข

couple9เรื่องของใจบังคับไม่ได้ จะรักใครชอบใครก็สั่งไม่ได้ ไม่ได้จะมาบอกวิธีให้บังคับใจนะคะ แต่จะอธิบายให้เข้าใจที่มาของความรู้สึก และวิธีสร้างตัวเองให้ได้คนรักแบบที่จะนำความสุขมาให้

ไม่มีคนประเภทใดที่คนทุกคนชอบ ยกตัวอย่างเช่น บางคนไม่ชอบอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่ บางคนอยู่ด้วยได้โดยไม่รู้สึกอะไร 

ก่อนที่จะตีความว่าคู่แบบใดดีไม่ดี อธิบายจากสภาวะใจที่ทำให้เข้ากันได้ หรือเข้ากันไม่ได้ก่อน ความขัดแย้ง ฝืดฝืนในการอยู่ร่วมกับใครคนหนึ่ง เกิดจากความไม่เหมาะสม ความต่างของใจที่ไม่เสมอกัน ถ้าเสมอกันก็จะไม่รู้สึกแปลกแยก จะเป็นความรู้สึกกลมกลืน เออออห่อหมกไปด้วยกันได้

โจทย์ต่อมาที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักคือ อะไรที่เรียกว่าดี? สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ชิน กับสิ่งที่จะนำพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีนั้นต่างกัน ต้องแยกความพอใจจากความชอบ(ที่ไม่แน่ว่าการชอบบางอย่างอาจเป็นที่มาของทุกข์) กับความพอใจในสิ่งที่ดี(พูดในมุมนี้ คำว่าดีคือเป็นที่มาของความสุข) ดังนั้นการอยากมีคู่ที่ดีและมีความสุข จะต้องเข้าใจความหมายของคำว่าดีให้ถ่องแท้มากขึ้น

กลุ่มแรกไม่รู้ว่าอะไรคือไม่ดีอะไรคือดี (คนแบบไหนจะนำทุกข์มาให้ คนแบบไหนจะนำสุขมาให้) ยกจากตัวอย่างเดิม ถ้าเราสูบบุหรี่ เราพอใจที่จะชอบคนสูบบุหรี่ ก็ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเสียหาย เพราะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข(ในแบบที่ตนเข้าใจ)

แต่....

บุหรี่เป็นที่มาของความเสื่อมโทรมทางสุขภาพหลายโรค อยู่ด้วยกัน ดมควันทุกวัน อะไรจะเกิดขึ้น?

กลุ่มที่สอง รู้แต่ยังไม่รู้จะทำยังไง คนกลุ่มนี้รู้ว่าอะไรคือดี คือเข้าใจเหตุผล แต่ก็ฝืดฝืนกับการที่จะอยู่กับอะไรแบบนั้น เพราะความรู้สึกมันไม่ใช่ ยกตัวอย่างที่เจอบ่อยๆคือ รู้ว่าเค้าเจ้าชู้ ชอบโกหก แต่ก็ยังรัก ชอบbad boy มากกว่าคนดีๆ คือ เห็นค่าของคนดีด้วยใจไม่ได้

เพราะกรรมส่งผลที่ความรู้สึก ความฝืดฝืนเกิดจากสภาวะของใจที่ขัดแย้ง ไม่สามารถเข้ากันได้กับของดี แปลว่าเรามีความรู้พอจะรู้ได้ว่าคนไหนดี แต่ใจเรายังไม่เหมาะก็เลยยังรักไม่ลง หรืออยู่ด้วยกันไม่ได้ กรรมมันจะส่งผลให้ใจเราไปผูกกับคนที่จะให้ผลทั้งดีและร้ายตามสิ่งที่เราทำมา

ดังนั้นวิธีแก้ของคนทั้งสองกลุ่มเหมือนกันค่ะ ก็คือ สร้างเหตุดีๆให้สามารถเห็นว่าอะไรเป็นของดี และให้ใจสามารถรักคนดีๆได้ ทำสิ่งดีที่เป็นกุศลให้ใจสว่าง เห็นอะไรชัดเจน ก็จะลดการทำอะไรด้วยความมัวๆ ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน เปลี่ยนนิสัยด้านไม่ดี ที่ทำให้ตนเอง/ผู้อื่นเป็นทุกข์ และที่จะทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหา สร้างเหตุแห่งความสุข คือช่วยให้ผู้อื่นมีความสุข มีความเข้าใจ และมีความรักที่ดี

คนหลายคนไม่รู้ความจริง ไม่รู้จักตนเอง ไม่มีเป้าหมาย เลือกคนรักจากความรู้สึกเพื่อเสี่ยงผิดเสี่ยงถูกก็คือเสี่ยงทุกข์เสี่ยงสุข และก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหน ก็วนๆอยู่ที่เดิม แตกต่างจากคนที่มีเป้าหมาย รู้จักตนเอง กลับทั้งเข้าใจความเป็นจริง และที่มาของสิ่งต่างๆ ซึ่งจะลดความเสี่ยง และได้ผลอย่างที่ต้องการและมีความสุข :)


 © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.