กลัวอนาคต แต่ไม่เสียดายปัจจุบัน

triamsabiangโดย คุณดังตฤณ

วันนี้คนบางคนไม่มีความสุขเลย
เพราะมัวห่วงพะวงไปข้ำงหน้า
กลัวว่าจะเรียนไม่จบ
กลัวว่าจะไม่มีงำนดีๆทำ
กลัวว่าอาจไม่มีใครให้โอกาส
กลัวว่าอาจไม่เก่งกาจเท่าเก่า
กลัวว่าจะไม่มีกิน
กลัวว่าจะไม่มีคู่ครองดีๆ
กลัวว่าจะถูกลูกหลำนทอดทิ้ง

จินตนาการเกี่ยวกับอนาคตได้เท่าไร
ก็หวาดกลัวได้เท่านั้น
เขาอุทิศชีวิตส่วนหนึ่ง
ให้กับจินตนาการและความหวาดกลัว
ไม่ต่างกับมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆ
แม้ว่ามันอาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ตาม
คนคนนั้นไม่เสียดายวันนี้เลยสักนิด

วันนี้ที่เขาลืมตาได้
วันนี้ที่เขาอ้าปากได้
วันนี้ที่เขาคิดอ่านได้
วันนี้ที่เขาขยับมือหยิบฉวยได้
วันนี้ที่เขาก้าวเท้าไปข้างหน้าได้
วันนี้ที่เขาหมุนคอมองรอบด้านได้
เขาเอาแต่ปล่อยให้ความกลัว
ลิดรอนความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่
ให้เหลือเพียงความเป็นไปได้ที่จะทำ
แต่ไม่ทำ

ทั้งหมดที่เขาทำ
จึงเป็นการทอดทิ้งวันนี้อย่างไม่เสียดาย
วันนี้คือรากของวันพรุ่งนี้
คนที่ไม่คิดถึงวันนี้
ก็คือคนไม่มีอนาคต
แล้วจะไม่กลัวอนาคตอย่างไรได้!

จากหนังสืออยู่สบายไปสบาย
หาซื้อหนังสือได้ที่ 7 Eleven ราคา 59 บาท
หรืออ่านออนไลน์ได้ที่ 

http://dungtrin.com/prepare/LiveWellToDieWell.pdf


 © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.