ความรัก

moon2ความรัก ไม่ใช่วัตถุ…. ไม่ใช่สิ่งของ ไม่ใช่เงิน ไม่ใช่ตุ๊กตา ไม่ใช่แหวน ไม่ใช่ของกำนัล
ความรัก ไม่ใช่กิริยาทางกาย.... ไม่ใช่การเดินจูงมือ ไม่ใช่การนั่งอยู่ข้าง ไม่ใช่การนอนร่วมเตียง
ความรัก ไม่ได้อยู่ที่คำพูด.... ไม่ใช่คำหวาน ไม่ใช่คำปลอบ

แต่.... ความรักมีรากมาจากความจริงในใจ คือใจที่ปรารถนาให้เขา/เธอมีความสุข

ความ ปรารถนาให้ตนเองมีความสุข จะทำให้ตนเองเกิดทุกข์(รวมทั้งคนอื่นด้วย)
ความ ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข จะทำให้ตนเองเกิดสุข
ความ ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขจะทำได้ก็เมื่อเรามีความเอาใจใส่ ความเข้าใจ การยอมรับในสิ่งที่เขา/เธอเป็น

และ.... เมื่อเราเข้าใจเขา/เธอแล้ว เราจะรู้ว่าความสุขของเขา/เธอคืออะไร

 


 © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.