รู้คุณแทนคุณ

heart familyรู้จักรักพ่อแม่ผู้มีพระคุณให้เป็นก่อน แล้วเราจะรู้จักรัก :)


เนื่องในโอกาสวันแม่ 12 สิงหาคม 2553
โดย ดังตฤณ
จากหนังสือ รู้คุณแทนคุณ

เงินร้อยแจกเขาแลกหนึ่งคะแนนเสียง
เงินพันเลี้ยงมื้อหรูเอ็นดูหลาย
เงินหมื่นแปรเป็นแก้วแหวนประดับกาย
เงินแสนจ่ายได้ยานยนตร์น่าสนใจ

ยิ่งให้มากคงอยากไหว้เขาง่ายขึ้น
ยิ่งเมามึนเงินล้านกรานกราบไหว
ยิ่งซาบซึ้งตะลึงลานสำราญใจ
ยิ่งอยากให้อะไรตอบเพื่อขอบคุณ

เงินร้อยพันยันหมื่นชื่นแค่ไหน
เมื่อเขาให้ยังใจเต้นเป็นว้าวุ่น
แต่ใครเล่าเขาให้เราด้วยการุณย์
เท่าพระคุณแม่ให้ชีวิตมา

พระคุณแม่แพ้อะไรในสามโลก
แต่น่าโศกโลกไม่เห็นเป็นห่วงหา
ที่ห่างเหินเมินแม่กระไรนา
อย่าชักช้าชะล่าใจให้สายเกิน

การใช้หนี้บุญคุณควรเป็นไปตามกำลัง และไม่ใช่ต้องทุ่มเงินทุ่มทองเท่านั้น ยังมีวิธีในโลกมากมายที่คุณรินสุขสู่ใจใครๆโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเงินทอง เช่นความคิดปรารถนาดี ก็เป็นคลื่นความสุขที่ส่งและสื่อจากใจถึงใจได้แล้ว คำพูดและกิริยาอ่อนน้อมให้เกียรติก็นับว่าเป็นการลงมือตอบแทนได้อย่างหนึ่งด้วย

การคิดเลี้ยงดูให้พ่อแม่สุขทั้งกายสบายทั้งใจนับเป็นการตอบแทนครึ่งเดียว หากจะตอบแทนอย่างสมน้ำสมเนื้อนั้น คุณต้องมีโอกาสด้วยโอกาสที่ว่านั้นคือพ่อ และ/หรือ แม่ของคุณยังไม่มีที่พึ่งให้ตนเองได้แก่ความรู้ความศรัทธาในเรื่องกรรมและการให้ผลกรรม ยังไม่มีความตั้งมั่นในทานยังไม่มีความตั้งมั่นในศีล แล้วคุณสามารถโน้มน้าว ชักชวนให้พวกท่านมาศรัทธากรรมฝึกให้ทานจนไม่ให้แล้วเหมือนขาดอะไรไป ฝึกถือศีลจนประพฤติผิดแล้วรู้สึกผิด รุนแรงนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าตอบแทนคุณท่านอย่างสมน้ำสมเนื้อ

ที่กล่าวได้เช่นนั้นก็เพราะในเกมกรรมนี้กรรมดีนั่นเองคือที่พึ่งที่แท้จริง เมื่อคุณทำให้ท่านศรัทธากฎแห่งก รรมวิบากตั้งมั่นในทาน ตั้งมั่นในศีล ก็เท่ากับคุณตอบแทนเลือดเนื้อก้อนนี้เป็นอัตภาพดีๆในเกมกรรมครั้งต่อๆไปของท่านนั่นเอง


 © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.