คนโชคดี

From Mali

 

จากหนังสือ Live & Learn ของ อ.วรากรณ์ สามโกเศศ

คนเรามักเชื่อว่า ความมีโชคเป็นเรื่องเหนือคำอธิบาย หรือถ้าเป็นคนพุทธ ก็ต้องบอกว่า เป็นเรื่องของกรรมทำมา

 

อาจารย์ Richard Wiseman ทำการทดลองและสรุปไว้ในหนังสือชื่อ The Survivors Club พิมพ์ในปี 2009

 

ไวส์แมนได้ทำการศึกษาหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนที่มีโชค กับไม่มีโชค อย่างต่อเนื่องราว 10 ปี ไวส์แมนจึงได้นำเสนอข้อสรุป 4 ข้อหลักๆที่อธิบายว่า เหตุใด สิ่งดีๆ จึงมักเกิดขึ้นกับคนเดิม (ที่เรียกว่าเป็นคนโชคดี) เสมอ

 

ข้อที่ 1 คนโชคดี มักอยู่ในสภาพจิตใจที่ผ่อนคลายกับชีวิต และตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเสมอ พวกเขามักมองเห็นโอกาส เช่น คนพบเงินตกบนถนนบ่อยๆเพราะเป็นคนช่างสังเกต จึงมักได้เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เพราะเปิดใจและเปิดโอกาสให้สิ่งเหล่านั้นมาหา นอกจากนั้น คนโชคดีมักมีจิตใจผ่อนคลายกับชีวิตและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัว ยังมักเป็นคนที่ชอบสังคม มีเพื่อนฝูงมาก การรู้จักคนมาก ก็ทำให้คนเหล่านี้มักมีโอกาสเข้ามาจากคนอื่นๆมากกว่า

 

ข้อที่ 2 คนโชคดีมักเชื่อในสัญชาตญาณตนเอง และมีการตัดสินใจที่ดีโดยไม่รู้ว่าทำไมตัดสินใจเช่นนั้น คนโชคไม่ดีมักไว้ใจคนผิด และตัดสินใจผิด จากการสังเกตกลุ่มคนโชคดีพบว่า คนกลุ่มนี้ อาศัยความรู้สึกข้างในของตนเองมากกว่ากลุ่มคนไม่มีโชคอย่างเห็นได้ชัด

 

ข้อที่ 3 คนโชคดี มักมองโลกในแง่ดีเสมอ พวกเขาบากบั่นต่อสู้เมื่อล้มเหลว และฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้อย่างรวดเร็ว คนโชคดีมักคาดว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับตน และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สุดท้ายมันก็จะคลี่คลายไปเอง ส่วนโลกของคนโชคไม่ดีจะตรงข้าม

 

ไวส์แมนให้คนสองกลุ่มเล่นเกมปริศนาซึ่งไม่มีคำตอบ เมื่อเล่นไปสักพัก ร้อยละ 60 ของคนโชคไม่ดีจะบอกว่าเกมนี้ไม่มีคำตอบ ในขณะที่ร้อยละ 30 ของคนโชคดี จะบอกอย่างนั้น โดยสรุปคือ กลุ่มคนไม่มีโชคจะยอมแพ้ง่ายกว่าและเร็วกว่า

 

ข้อที่ 4 กลุ่มคนโชคดี มักมีความสามารถในการหาประโยชน์จากสถานการณ์แย่ๆ ซึ่งไวส์แมนเชื่อว่าข้อนี้สำคัญที่สุดที่เอื้อให้เกิดโชค

ความเห็นของไวส์แมนตรงกับความเชื่อของ Al Siebert ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาในการเอาชีวิตรอด คนสำคัญของเมกา เขาพบว่า ทักษะสำคัญยิ่งในการเอาชีวิตรอดก็คือ พรสวรรค์ในการมองหาโชคโดยไม่คาดฝัน กล่าวคือ เมื่อประสบอะไรร้ายๆ คนโชคดีไม่เพียงแต่จะต่อสู้กับภัยได้ดี แต่ยังเปลี่ยนภัยร้ายให้เป็นประโยชน์ได้ด้วย

 

ไวส์แมนเชื่อว่า การมีโชคนั้น เกี่ยวพันกับสิ่งที่อธิบายไม่ได้เพียงร้อยละ 10 อีกร้อยละ 90 มีรากฐานจากวิธีคิดและทัศนคติคนนั้น คนที่เคร่งเครียดกับชีวิตเกินไปมักมองไม่เห็นโอกาสที่เข้ามาหาตัว และถึงเข้ามาหาก็ไม่พร้อมจะรับไว้เพราะไม่เคยมองหาและเตรียมตัว

 

ใครอยากโชคดีมากขึ้น ก็ต้องรู้จักเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติของตัวเองให้ดีขึ้น การทำบุญก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งในการปรับทัศนคติ การเปลี่ยนทัศนคติวิธีคิด มันก็คือการแก้กรรมอย่างนึงนี่แหละ เพราะถ้าความคิดเปลี่ยน พฤติกรรมก็เปลี่ยน ผลพวงก็เปลี่ยน


 © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.